Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

RRG.271.8.2020                                                                             Przykona, dnia 3 grudnia 2020r.

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.

 

„Budowa drogi gminnej Psary – Przykona ”

 

Na w/w zadanie w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 3 grudnia 2020r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

            Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1.

 

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno ul. Konwaliowa 6

62-586 Rzgów

 

 

          

3 863 704,66 zł

 

        

           60 m-cy

 

2.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

 

 

           

2 946 525,38 zł

 

 

 

          

          60 m-cy

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600  Koło

 

 

 

3 063 869,93 zł

 

 

60 m-cy

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. KALISZ

ul. Noskowska 3-5

62 – 800 Kalisz

 

 

 

3 657 000,24 zł

 

 

60 m-cy

 

5.

 

MK STELLA

Konrad Marek

ul. Południowa 37

62 -600 Koło

 

 

 

2 666 295,02 zł

 

 

60  m-cy

 

6.

 

LuKpol – Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

                                       

 

 

2 710 217,98 zł

 

 

 

60 m-cy

 

7.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

EKOINŻBUD  Piotr Peraj

ul. Targowa 54 

99-210 Uniejów

 

 

3 750 574,15 zł

 

           60 m-cy

 

8.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

Ul. Komunalna 8

62 – 700 Turek

 

 

3 251 981,92 zł

 

           60 m-cy

 

9.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

ul. Łódzka 108

99-200 Poddębice

 

 

3 134 942,90 zł

 

           60 m-cy

 

 

    Inwestor na realizację zadania w latach 2020 – 2023 w budżecie gminy zabezpieczył kwotę 2 391 201,00 zł brutto. Wojewoda Wielkopolski przyznał także z FDS dofinansowanie w wysokości  50 % wartości zadania.

                                                                                                  

 

                                                                                                                           

                                                                                                                       Z-ca Wójta Gminy Przykona

 

                                                                                                                                  Roman Marciniak