Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

RRG.271.5.2020

Przykona, dnia 18 września 2020r.

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.

 

Zadanie I - Przebudowa drogi w miejscowości Rogów – Laski

      Zadanie II - Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Drugi”

 

Na w/w zadanie w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 18 września 2020r. do godz. 10:00 wpłynęły cztery oferty:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

            Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

 

 

          

549 939,27 zł

 

        

           60 m-cy

 

2.

 

BUD – TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak

ul. Uniejowska 170A

98-200 Sieradz

 

           

632 709,26 zł

 

 

 

          

          60 m-cy

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

ul. Łódzka 108

99-200 Poddębice

 

 

 

431 747,84 zł

 

 

60 m-cy

 

4.

 

LuKpol – Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

 

 

 

542 795,68 zł

 

 

60 m-cy

 

Inwestor na realizację zadania w budżecie gminy zabezpieczył kwotę  400 000,00 zł brutto.

                                                                                                  

Z up. Wójta

Z-ca Wójta

Roman Marciniak