Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

                                                                                                                                                                                                                                Przykona, dnia 12 października 2020r.

RRG.271.6.2020                                                                                                                                                               

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.

 

„ Część I  : Budowa wodociągu w miejscowości Gajówka.

 Część II : Budowa – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bądków Drugi – Boleszczyn i w miejscowości Przykona .

Na w/w zadania w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 12 października 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące  oferty:

Część I  : Budowa wodociągu w miejscowości Gajówka

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1.

Spółdzielczy Zakład Usługowy

w Przykonie

ul. Turkowska 7

62 – 731 Przykona

 

138 962,23 zł

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

Inwestor na realizację tego zadania w budżecie gminy zabezpieczył kwotę 10 000,00 zł brutto.

Część II :  Budowa – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bądków Drugi – Boleszczyn i w miejscowości Przykona

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane

KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70

62-740 Tuliszków

 

 

114 754,46 zł

 

60 miesięcy

 

2.

Spółdzielczy Zakład Usługowy

w Przykonie

ul. Turkowska 7

62 – 731 Przykona

 

109 133,48 zł

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor na realizację tego zadania w budżecie gminy zabezpieczył kwotę  29 000,00 zł brutto.

 

                                                                        

                                                                   

                                                                                                                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                            Roman Marciniak