Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Przykona, dnia 07.06.2018 r.

RRG.271.8.2018

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.

 „Przebudowa drogi w miejscowości Ewinów  Etap II"

 

Na w/w zadanie w przewidzianym terminie tj. do dnia 07.06.2018 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1

Trans-Spili Spółka z o. o.

62-563 Licheń Stary

ul. Graniczna 18a

 

985 869,60 zł

 

60 miesięcy

 

2

 

LuKpol Krzysztof Łuczak, 99-210 Uniejów, ul. Dąbska 26

 

796 888,51 zł

 

60 miesięcy

 

 

Zamawiający  na realizację w/w zadania w budżecie zabezpieczył kwotę:

300 000,00 zł brutto

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411709 gościem