Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Przykona, dnia 30.01.2018 r.

RRG.271.1.2018

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.

 

ZADANIE    I     - „Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III"

ZADANIE   II   - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w miejscowości   Przykona Etap III"

ZADANIE  III    -„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona

 

Na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1

GOLIAT II Sp. z o. o.

62-586 Rzgów

Branno ul. Konwaliowa 6

Zadanie I   - 802 446,03 zł

Zadanie II  - 103 665,19 zł

Zadanie III -  31 392,88 zł

 

Razem        - 937 504,10 zł

 

60 miesięcy

 

 

Inwestor na realizację zadania w budżecie zabezpieczył kwotę:

ZADANIE    I    - „Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III" - 500 000,00 zł

ZADANIE   II   - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w miejscowości   Przykona Etap III" - 30 000,00 zł

ZADANIE  III  -  „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona" 20 000,00 zł

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436188 gościem