Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

RRG.7013.10.2021                                                                        Przykona  12.03.2021r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

       Gmina Przykona informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia  23 lutego 2021r. na realizację zadania pn.:

„Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy Przykona”.

 

zostały złożone następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

KRAUZ-BUD

Damian Krauz

Tomice ul. Wrzesińska

63-308 Gizałki

      55 097,06

67 769,38

2.

Firma Budowlana „KAR-BUD” Kuszczyński Karol

ul. Wiatraki 10

62-730 Dobra

61 738,40

75 938,23

3.

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „COM-BUD”

Jakub Piwoński

Słodków Kolonia 53E

62-700 Turek

51 577,74

63 440,62

 

         WÓJT

             -//-

Mirosław Broniszewski