Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU

PRZETARGU

            Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Przykona informuje, że w przetargu pisemnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 7 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, zorganizowanym na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 641 o pow. 3.1346 ha, położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona, pow. turecki, woj. wielkopolskie, stanowiącej przedmiot własności Gminy Przykona,  zapisanej w księdze wieczystej nr KN1T/00041929/6,  uzyskano następujący wynik:

Cena wywoławcza

( netto)

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

( netto)

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 

575.000,00 zł

  1. AMBRO Logistics Sp. z o.o

Ul. Przemysłowa 18

62-731 Przykona

 

578.000,00 zł

AMBRO Logistics Sp. z o.o

Ul. Przemysłowa 18

62-731 Przykona

           

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski