Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

RRG.271.5.2018 

Przykona 25 kwietnia 2018 r.

 


Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

„Budowa ulicy Modrej w miejscowości Przykona"    

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:                                       

Trans-Spili Sp. z o. o.

62-563 Licheń Stary

ul. Graniczna 18a

 

 

 

 

 

 

cena brutto wybranej oferty:   548 884,50 zł

okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie największą  ilość punktów.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu

Nr oferty

 

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów ogółem

 

1

GOLIAT II Sp. z o. o.

62-586 Rzgów

Branno ul. Konwaliowa 6

 

684 726,46 zł

48,10 pkt.

 

60 miesięcy

40,00 pkt.

 

88,10 pkt.

 

 

2

Trans-Spili Spółka z o. o.

62-563 Licheń Stary

ul. Graniczna 18a

 

548 884,50 zł

60,00 pkt.

 

60 miesięcy

40,00 pkt.

 

100,00 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436114 gościem