Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA RYNKU

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA RYNKU

Gmina Przykona informuje, że w wyniku rozeznania rynku  z dnia 26 kwietnia 2021 r. na realizację   zadania pn.:

„Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Przykona

W terminie do dnia 10 maja 2021 r. godz. 1200 zostały złożone następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wykaszanie

Cena netto m2

Wykaszanie

Cena brutto m2

1.

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie,

ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

NIP 668-000-14-20, REGON 000660423

0,08 zł

0,09 zł

2.

MELWOOD Sp. z o.o.,

ul. Łódzka 40, 96-100 Skierniewice

NIP: 836-186-76-58, REGON: 369452360

0,10 zł

0,11 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

NIP 668-000-14-20, REGON 000660423