Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

INFORMACJA o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Przykona, Kompleks 1

INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy,
który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Przykona, Kompleks 1

W dniu 15 września 2015 roku nie został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

1.   uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona, Kompleks 1 oraz

2.   nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Przykona
(gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie), obręb ewidencyjny 0018, składającą się z działek gruntu o nr: 636 oraz 635/3 o łącznej powierzchni 2,3191 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00041929/6,
na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W przetargu nie została złożona żadna oferta.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406265 gościem