Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

RRG.271.4.2020 

Przykona 22 września 2020r.

 

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) w imieniu Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

„ Część I  :  Budowa wodociągu na placu zabaw w Kaczkach Plastowych.

  Część II  :  Budowa wodociągu na terenach aktywizacji gospodarczej w Przykonie.

 Część III  :  Budowa wodociągu w miejscowości Laski”

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na Część I, II i III przez:                                       

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

ul. Komunalna 8

62 - 700 Turek

 

Część I - cena ( koszt ) wykonania: 65 152,12 zł, gwarancja na roboty budowlane 60 miesięcy.

Część II - cena ( koszt ) wykonania: 73 725,95 zł, gwarancja na roboty budowlane 60 miesięcy.

Część III- cena ( koszt ) wykonania: 91 405,83 zł, gwarancja na roboty budowlane 60 miesięcy.

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

Część I  : Budowa wodociągu na placu zabaw w Kaczkach Plastowych.

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów kryterium cena

Liczba punktów  kryterium

Okres gwarancji

Ogólna liczba punktów

 

1.

PPHU" ROB-BUD"

Gryga Bożena

Nowa Wieś 29

98-275 Brzeżno

 

 

25,28 pkt

 

      

        40 pkt

 

 

65,28 pkt

 

 

 

2.

Spółdzielczy Zakład Usługowy

Ul. Turkowska 7

62- 731 Przykona

 

 

       60 pkt

 

 

24 pkt

 

 

84,00 pkt

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Spółka z o.o.

ul. Komunalna 8

62 - 700 Turek

 

 

 

    55,44 pkt

 

 

 

 40 pkt

 

 

 

95,44 pkt

 

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9

62 - 740 Tuliszków

 

 

 

    36,70 pkt

 

 

 

40 pkt

 

 

 

 

76,70 pkt

 

Część II :  Budowa wodociągu na terenach aktywizacji gospodarczej w Przykonie.

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów kryterium cena

Liczba punktów  kryterium

Okres gwarancji

Ogólna liczba punktów

 

1.

PPHU" ROB-BUD"

Gryga Bożena

Nowa Wieś 29

98-275 Brzeżno

 

 

     27,51 pkt

 

     

      40 pkt

 

 

67,51 pkt

 

2.

Spółdzielczy Zakład Usługowy

Ul. Turkowska 7

62- 731 Przykona

 

 

     46,80 pkt

 

 

24 pkt

 

 

70,80 pkt

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Spółka z o.o.

ul. Komunalna 8

62 - 700 Turek

 

 

 

       60 pkt

 

 

 

40 pkt

 

 

 

100,00 pkt

 

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9

62 - 740 Tuliszków

 

 

 

     33,94 pkt

 

 

 

40 pkt

 

 

 

 

73,94 pkt

 

 

Część III : Budowa wodociągu w miejscowości Laski. "

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów kryterium cena

Liczba punktów  kryterium

Okres gwarancji

Ogólna liczba punktów

 

1.

PPHU" ROB-BUD"

Gryga Bożena

Nowa Wieś 29

98-275 Brzeżno

 

 

     42,54 pkt

 

 

      40 pkt

 

 

82,54 pkt

 

2.

Spółdzielczy Zakład Usługowy

Ul. Turkowska 7

62- 731 Przykona

 

 

     60,00 pkt

 

 

24 pkt

 

 

84,00 pkt

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

ul. Komunalna 8

62 - 700 Turek

 

 

 

    56,76 pkt

 

 

 

40 pkt

 

 

 

96,76 pkt

 

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9

62 - 740 Tuliszków

 

 

 

    45,64 pkt

 

 

 

40 pkt

 

 

 

 

85,64 pkt

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Przykona                                                            

 

Wójt Gminy

 Mirosław Broniszewski