Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.271.2.2020                                                                                Przykona 23 lipca 2020r.

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

„Świadczenie usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Przykonie

w roku szkolnym 2020/2021”

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

                                       

WIKTORIA

Paweł Waleriańczyk

Piotrkowice22b

 62-561 Ślesin

 

cena brutto usługi:   342 084,60 zł  , termin płatności faktury -  30 dni.

Rok produkcji autobusów – 2019,2017,2017,2018 rok

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Termin

płatności

Rok produkcji

autokarów

Ogólna

Liczba

punktów

 

1

 

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A    62 – 561 Ślesin

 

421 621,20 zł

 

63,73 pkt

    

30 dni

 

10 pkt

2003,2004

2005,2004

 

6,67 pkt

 

 

80,40 pkt

 

2

 

WIKTORIA

Paweł Waleriańczyk

Piotrkowice  22b    62 – 561 Ślesin

 

342 084,60 zł

 

78,66 pkt

 

30 dni

 

10 pkt

2019,2017

2017,2018

 

10 pkt

 

 

98,66 pkt

 

3

 

PKS Transport Handel Usługi  Sp. z o.o

Ul. Turecka  24  62 – 709 Malanów

 

335 907,00 zł

 

80.00 pkt

 

30 dni

 

10 pkt

1999,1999

1999,2000

 

3,33 pkt

 

 

93,33 pkt

 

Zamawiający zdecydował o zwiększeniu kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena wybranej oferty 316 745,00 zł + podatek VAT 25 339,60 zł = 342 084,60 zł brutto ( słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 60/100 ). Oferta zdobyła łącznie 98,66 punktów na 100 możliwych do zdobycia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski