Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.271.3.2020                                                                                Przykona 20 sierpnia 2020r.

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) w imieniu Gminy Przykona informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„ Zadanie I  : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona.

   Zadanie II : Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

                         Psary, Przykona, Laski, Żeroniczki

                 Część I    : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Psary,

                        Część II   : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Przykona

                        Część III : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Laski

                        Część IV : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Żeroniczki”

 

zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez:

                                       

KONSORCJUM FIRM

LIDER - Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak

                ul. Zaremby 16/9 62 – 740 Tuliszków

PARTNER – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Budowlanych Jakub Wawrzyniak

                        ul. Zaremby 16/9 62 – 740 Tuliszków

 

cena ( koszt ) wykonania: 545 182,16 zł, gwarancja na roboty budowlane 60 miesięcy.

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów kryterium cena

Liczba punktów kryterium okres gwarancji

Ogólna

Liczba

punktów

 

1

 

MCC S.A.

ul. Kaliska11

87-860 Chodecz

 

 

27,09 pkt

    

 

40 pkt

 

 

67,09 pkt

 

2

 

KONSORCJUM FIRM

LIDER - Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak  

ul. Zaremby 16/9

62 – 740 Tuliszków

PARTNER Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Budowlanych Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9

62 – 740 Tuliszków

 

 

 

 

 

 

 

60,00 pkt

 

 

 

 

 

 

40 pkt

 

 

 

 

 

 

100,00 pkt

 

3

 

EQM Wojciech Urbaniak

ul. Generała Andersa 6/6

98 – 200 Sieradz

 

 

48.00 pkt

 

 

40 pkt

 

 

88,00 pkt

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Przykona                                                            

 

 

Wójt Gminy

 

Mirosław Broniszewski