Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

RRG.271.12.2018                   

             Przykona  6 sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

 

„Remont i utwardzenie dróg na terenie Gminy Przykona"

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

                                       

 

 

Trans - Spili Spółka z o.o.

ul .Graniczna 18a

   62-563 Licheń Stary

 

 

cena brutto:   331 017,60 zł

okres udzielonej gwarancji 36 miesięcy

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie największą  ilość punktów.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

Łączna uzyskana ilość punktów

 

 

1

Trans - Spili Spółka z o.o.

ul .Graniczna 18a

 62-563 Licheń Stary

 

331 017,60 zł

60,00 pkt

 

36 miesięcy

40,00 pkt.

 

 

100,00

 

2

LuKpol

Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

 

397 732,80 zł 49,80 pkt.

 

36 miesięcy

40,00 pkt.

 

 

89,80

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406117 gościem