Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

Informacja o unieważnieniu postępowania

RRG.271.6.2017

Przykona 16 listopada 2017 r.

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

„Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku

w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki"

CZĘŚĆ    I     - „Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku

                         w miejscowości Olszówka"

CZĘŚĆ   II     - „Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku

                         w miejscowości Boleszczyn"

CZĘŚĆ  III     - „Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku

                         w miejscowości Zimotki"

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz.1579)  unieważnia postępowanie.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena oferty jaka wpłynęła na zamówienie „Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki"  przewyższa kwotę, którą  zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

 

 

1

FLOATING PLATFORM SYSTEM Jacek Ziółkowski         ul. Szczecińska 16

05-300 Mińsk Mazowiecki

Część I

Nie dotyczy

Część I

Nie dotyczy

Część II

Nie dotyczy

Część II

Nie dotyczy

Część III

69 867,69 zł

Część III

60 miesięcy

 

 

 

2

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

Ul. Komunalna 8

62-700 Turek

Część I

63 242,48 zł

Część I

36 miesięcy

Część II

62 672,18 zł

Część II

36 miesięcy

Część III

81 535,47 zł

Część III

36miesięcy

 

Oferta nr 1 nie zawiera kosztorysu ofertowego.

Zamawiający określił we wzorze umowy wynagrodzenie kosztorysowe jako sposób rozliczenia z wykonawcą. W takiej sytuacji, wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia jego oferty jako niezgodnej z SIWZ, do załączenia do oferty kosztorysu, który stanowi treść oferty. Zamawiający zamieścił stosowną informację, iż kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty, również na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający nie jest upoważniony do uzupełniania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów stanowiących treść oferty. Brak dokumentów stanowiących treść oferty traktowany jest jako jej niekompletność niemożliwa do konwalidowania i prowadząca do odrzucenia jako niezgodnej z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436165 gościem