Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.  7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania na zadanie:

„Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku
Urzędu Gminy Przykona"

Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty jaka wpłynęła na w/w zadanie  przewyższa kwotę, którą  zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Na w/w zadanie w przewidzianym terminie tj do dnia 25 lipca 2018 r. do
godz. 10:00 wpłynęły n/w  oferty:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „COM-BUD" Jakub Piwoński Słodków Kolonia 53E,  62-700 Turek

 

226 505,83 zł

 

60 miesięcy

 

Zamawiający  na realizację w/w zadania w budżecie zabezpieczył kwotę:

190 000,00 zł brutto

 

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406065 gościem