Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.271.7.2020                                                                         Przykona, dnia 6 listopada  2020 r.

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

Część I  : Budowa wodociągu w miejscowości Gajówka.

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 

 

Spółdzielczy Zakład Usługowy

w Przykonie

ul. Turkowska 7

62 – 731 Przykona

 

                                     

cena ( koszt ) wykonania  138 962,23 zł

gwarancja na roboty budowlane 60 miesięcy.

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta przez niego złożona jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów z możliwych do uzyskania 100/100.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz z uzyskaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

punktacja

Okres udzielonej gwarancji punktacja

Punkty ogółem

 

1.

Spółdzielczy Zakład Usługowy

w Przykonie

ul. Turkowska 7, 62 – 731 Przykona

 

138 962,23 zł

60,00pkt

 

60 miesięcy

40,00pkt

100pkt

 

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta przez niego złożona jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów z możliwych do uzyskania 100/100.

 

Część II :  Budowa – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bądków Drugi – Boleszczyn i w miejscowości Przykona

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 

Spółdzielczy Zakład Usługowy

w Przykonie

ul. Turkowska 7

62 – 731 Przykona

                                    

cena ( koszt ) wykonania  109 133,48 zł

gwarancja na roboty budowlane 60 miesięcy.

 

 

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz z uzyskaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

punktacja

Okres udzielonej gwarancji

punktacja

Punkty ogółem

 

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane

KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70

62-740 Tuliszków

 

114 754,46 zł

57,06 pkt

 

60 miesięcy

40,00pkt

 

97,06pkt

 

2.

Spółdzielczy Zakład Usługowy

w Przykonie

ul. Turkowska 7

62 – 731 Przykona

 

109 133,48 zł

60,00pkt

 

60 miesięcy

 40,00pkt

 

100,00pkt

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Przykona.

 

 

 

 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy