Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

RRG.271.7.2020                                                                           Przykona, dnia 24 września 2020r.

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.

 

              „Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Olszówka – Etap I”

 

Na w/w zadanie w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 24 września 2020r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

            Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1.

 

BUD – TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak

ul. Uniejowska 170 A

98-200 Sieradz

 

 

          

1 008 372,45 zł

 

        

           60 m-cy

 

2.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

 

 

           

939 391,59 zł

 

 

 

          

          60 m-cy

 

3.

 

ZAKŁAD BUDOWY DRÓG

Henryk Mocny

Ul. Polna 29

98-235 Błaszki

 

 

 

1 143 645,54 zł

 

 

60 m-cy

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

Ul. Komunalna 8

62 – 700 Turek

 

 

 

818 373,86 zł

 

 

60 m-cy

 

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

ul. Łódzka 108

99-200 Poddębice

 

 

 

829 458,62 zł

 

 

60  m-cy

 

6.

 

LuKpol – Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

                                       

 

982 806,90 zł

 

 

60 m-cy

 

7.

 

Trans-Spili Spółka z o.o.

Ul. Graniczna 18a

62-563 Licheń Stary

 

 

          922 078,11 zł

 

           60 m-cy

 

8.

 

PRD „MARKBUD” Sp. z o.o.

Ul. Targowa 7

99-200 Poddębice

 

 

         995 156,10 zł

 

           60 m-cy

 

 

    Inwestor na realizację zadania w budżecie gminy zabezpieczył kwotę: na rok 2020 – 300 000,00 zł  a  na rok 2021 kwotę  575 000,00 zł brutto. Wojewoda Wielkopolski przyznał także dofinansowanie w kwocie 869 219,92 zł.

                                                                                                  

 

                                                                                                                           

 Wójt Gminy Przykona

  Mirosław Broniszewski