Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

Informacja dotycząca Zapytanie ofertowe GOPS w Przykonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie informuje, że  na ofertę GOPS 3 2018 wpłynęła jedna oferta UNIFUND SP.Z .O.O Kraków za cenę 22,50 zł za 1 godz usługi opiekuńczej. Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,gdyż  cena oferty przekracza kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania ,a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny wskazanej w ofercie . E Rogowska Kierownik GOPS

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411716 gościem