Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

RRG.271.6.2020  Przykona, dnia 22 października 2020 r.

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

„ Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Olszówka – Etap I „

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Spółka z o.o.

ul. Komunalna 8

62-700 Turek

 

cena brutto – 818 373,86 zł

gwarancja na roboty budowlane – 60 miesięcy

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta przez niego złożona jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów z możliwych do uzyskania 100/100.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

Cena brutto

Punktacja Okres udzielonej gwarancji

Punkty

ogółem

 

1.

 

BUD – TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak

ul. Uniejowska 170A

98-200 Sieradz

 

 

 

48,69 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

88,69 pkt

 

 

 

2.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

 

 

 

52,27 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

92,27 pkt

 

3.

 

ZAKŁAD BUDOWY DRÓG

Henryk Mocny

ul. Polna 29

98 – 235 Błaszki

 

 

 

42,94 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

82,94 pkt

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

ul. Komunalna 8

62 – 700 Turek

 

 

 

60,00 pkt

 

 

 

 

40,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna

ul. Łódzka 108

99-200 Poddębice

 

 

 

59,20 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

92,20 pkt

 

6.

 

LuKpol – Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

 

 

 

49,96 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

89,96 pkt

 

7.

 

 

 

 

 

Trans-Spili Spółka z o.o.

Ul. Graniczna 18a

62 – 563 Licheń Stary

 

 

53,25 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

93,25 pkt

 

8.

 

 

 

 

 

PRD-„MARKBUD” Sp z o.o.

Ul. Targowa 7

99- 200 Poddębice

 

 

49,34 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

89,34 pkt

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Przykona.

Mirosław Broniszewski

                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy