Dzisiaj jest sobota, 27 listopad
Imieniny Waleriana i Maksymiliana

Informacje ogólne

Powierzchnia gminy wynosi, 111 km2. Na jej terenie znajdują się 33 miejscowości, które zamieszkuje łącznie 4250 mieszkańców. W środkowej części gminy znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 140ha. Na środku zbiornika znajduje się wyspa której powierzchnia wynosi ok. 3 ha. Wzdłuż wschodnich brzegów zbiornika rozpościera się duży kompleks lasów, którego część jest zaliczana do obszaru krajobrazu chronionego.
Projekt zagospodarowania zbiornika wodnego
 
Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 6,5 tys. ha , z tego 83% stanowią grunty orne, 19,1% użytki zielone a 0,6% sady. Istnieje na terenie 790 gospodarstw indywidualnych o różnej wielkości.
 
W północno-wschodniej części występują złoża węgla brunatnego eksploatowane metodą odkrywkowa, przez Kopalnie Węgla Brunatnego "ADAMÓW" z siedzibą w Turku. Południowo - wschodnią cześć stanowi kompleks lasów zaliczanych do obszaru krajobrazu chronionego. Okolice Ewinowa i Smulska, częściowo porośnięte są lasem sosnowym, dużo jest brzóz, świerków, olch i dębów. Gmina ma dobrze rozbudowana infrastrukturę techniczna, większość dróg, w tym 80% gminnych o nawierzchni asfaltowej, automatyczny system łączności telefonicznej, zwodociagowane są wszystkie miejscowości. Bliskość Turku z którym gmina ma dobre połączenie zapewnia możliwość korzystania, ze skoncentrowanych w mieście usług, w tym także instytucji obsługujących działalność gospodarczą.
 

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4604774 gościem