Dzisiaj jest sobota, 27 listopad
Imieniny Waleriana i Maksymiliana

Historia

      
    Pierwsze wzmianki o Przykonie pochodzą z XI i XII w. Trudno jednak na podstawie posiadanych zapisków jednoznacznie określić od czego wywodzi się nazwa miejscowości. Legenda mówi, iż wywodzi się z puenty "Stój Przy Koniu Bo Ci go Ukradną". Zapiski historyczne  siegają 1793 roku gdzie po drugim rozbiorze Polski terytorium całego obszaru tureckiego, a także gmina Przykona dostaje się pod panowanie pruskie, które trwa do 1807r. Następnie na mocy układu w Tylży utworzono Księstwo Warszawskie, na którym znajdowała terytorialnie  Gmina Przykona. Jednakże klęska Napoleona pod Moskwą doprowadziła do kolejnego zaboru i nasze ziemie w 1815r. w wyniku Kongresu Wiedeńskiego dostały się pod panowanie Rosji. Zabór rosyjski trwa do I Wojny Światowej. Po zakończeniu I Wojny Światowej i odzyskaniu niepodległości tworzą się nowe władze administracyjne, gmina Przykona wchodzi w skład województwa łódzkiego. Tragiczny wrzesień 1939 roku dopisał nowe krwawe karty do historii naszych okolic. Szerzyły się egzekucje i aresztowania, ginęli ludzie posądzani o przynależność do organizacji wiejskich. Wyzwolenie naszego terenu nastąpiło 18-19 stycznia 1945 r.    
Zachowane zabytki :
          
  1. Dworek w Żeroniczkach - majątek Szenpego, ciekawa forma architektoniczna.   2. Kościół w Psarach pod wezw. Nawiedzenia Najświętrzej Marii Panny. Arch. - projektant J. Wojciechowski. Inicjator budowy obecnego kościoła ks. Z. Guranowski. Budowę rozpoczęto 1911r , a ukończono i konsekrowano w 1913r. Secesyjny z czworokątną wieżą umieszczoną w fasadzie kościoła. Kościół jest trójnawową bazyliką. Prezbiterium malowane 1914 roku przez E. Niewiadomskiego. W latach 1982 -1988 przeprowadzono gruntowny remont kościoła i odnowiono polichromię. Nadzór nad wszystkimi pracami sprawował Canonik mgr Tadeusz Szparaga. Pierwsze wzmianki o paraffi datują się na XIV w. Poprzedni kościół był drewniany fundacji J. Watty - Kosieckiego, Sędziego konińskiego i dziedzica Psar.
    Obecny Proboszcz  to Marek Musielak. 


  3. Kościół parafialny pod wezwaniem Piotra i Pawła w Boleszczynie. Kościół parafialny pod wezwaniem Piotra i Pawła w Boleszczynie. Wybudowany w latach 1811 - 1821. Całkowicie przebudowany 1899r. Murowany, bezstylowy, Konsekrowany w 1909r. W czasie II wojny światowej ograbiony przez Niemców: Kielich z 1618r. - fundacji Sebastiana Miazka i z XVII w. korona metalowa z obrazu z okresu baroku. Obecny proboszcz parafii to mgr Franciszek Zygadliński.   
  4. Grodzisko wczesno-średniowieczne, pierścieniowate "Smulska Górka", położona 1 km na północ od szosy Turek - Uniejów, wśród łąk. Obwód grodziska mierzony na szczycie - 250 m , zachowana wysokość 6 m.  
  5. Trzymsze - gródek stożkowy średniowieczny, pomiędzy wsią a rzeką Teleszyną.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4604654 gościem