Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023

Ankieta na cele opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Przykona

 

Prosimy o wypełnienie ankiety na potrzeby opracowania dokumentu strategicznego: Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2027 -link poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgBRJljbfjJyxvDDteiEt82lS9qAmxdxFAWyP46QU462rIyA/viewform?c=0&w=1

 

 

 

 

Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.223.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Gmina Przykona realizuje projekt pn.: „Program rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2027" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020".