Jesteś tutaj:   

POSTANOWIENIE NR 158/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 30 listopada 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 158/2020
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Przykona


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Koninie I
postanawia, co następuje:


§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie
Przykona, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Przykona zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu
zrzeczenia się:
1. Dominika Maria Zydorczyk, zgłoszona przez KWW BŁAŻEJA URBANIAKA
(uzupełnienie składu), zam. Żeroniczki


§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:
1. Magdalena Maria Zagłoba, zgłoszona przez KWW BŁAŻEJA URBANIAKA
(uzupełnienie składu), zam. Żeroniczki


§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/Michał Jankowski