Jesteś tutaj:   

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 12 października 2020 r.

DKN-775-7-6/20


KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I
z dnia 12 października 2020 r.


o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.
Komisarz Wyborczy w Koninie I, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r., przyjął zawiadomienia:


1) wyborców:
o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁAŻEJA URBANIAKA;


- skrót nazwy: KWW BŁAŻEJA URBANIAKA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Elżbieta Zenobia Urbaniak;
- siedziba Komitetu: Bądków Drugi 25, 62-731 Przykona;
- obszar działania Komitetu: Gmina Przykona;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PĘDZIWIATR KATARZYNA;
- skrót nazwy: KWW PĘDZIWIATR KATARZYNA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Katarzyna Pędziwiatr;
- siedziba Komitetu: Żeroniczki 14A, 62-731 Przykona;
- obszar działania Komitetu: Gmina Przykona.


                                                                                                                                                                                                         Komisarz Wyborczy w Koninie I
                                                                                                                                                                                                                   /-/ Michał Jankowski