Wybory Samorządowe 2018

I N F OR M AC J E OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH SKŁADACH KOMISJI

I N F OR M AC J A
 OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA  NR 1 W PRZYKONIE

O SKŁADZIE KOMISJI

 

  Przewodniczący                  -         Joanna Bocian  

 Zastępca Przewodniczącego   -         Andżelika Magdalena Czaja

 

 

Członkowie:

 

Joanna Białek

 

Justyna Bukowiecka

 

Ewa Dygas

 

Kamila Łukasik

 

Anna Mirosława Marczyńska

 

Agnieszka Anna Putiatycka

 

Beata Barbara Ratajczyk

                                                                

            

                                                                                                    Przewodniczący

OKW ds. przeprowadzenia głosowania

nr 1 w Przykonie

/-/  Joanna Bocian

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

OBWODOWEJ KOMISKI WYBORCZEJ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA   NR 2 W BOLESZCZYNIE

O SKŁADZIE KOMISJI

 

 Przewodniczący   -       Małgorzata Białek

Zastępca Przewodniczącego  -  Monika  Anna Łuczak

 

 

Członkowie:

 

Anna Adamczyk

 

 

Beata Boczek

 

 

Marta Renata Fret

 

 

Krystyna Grażyna Mankiewicz

 

 

Beata Stasiak

 

 

Henryka Krystyna Zagłoba

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                                   Przewodniczący

OKW ds. przeprowadzenia głosowania

nr 2 w Boleszczynie

/-/  Małgorzata Białek

 

I N F O R M A C J A

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA  Nr  3 W SARBICACH

O SKŁADZIE KOMISJI

 

 

Przewodniczący    -      Joanna Agnieszka Jurkiewicz

Zastępca Przewodniczącego   -  Ewa Jolanta Dygas

 

 

Członkowie:

 

Mariusz Frątczak

 

 

Aldona Teresa Kluska

 

 

Agnieszka Łukasik

 

 

Joanna Łukasik

 

 

Katarzyna Marta Pokojewska

 

 

Jan Szymanowski

 

 

Ireneusz Karol Zagozda

 

                                                         

                                                       

                                                           Przewodniczący

OKW ds. ustalenia wyników głosowania

nr 3 w Sarbicach

/-/  Joanna Agnieszka Jurkiewicz

 

I N F OR M AC J A
 OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA  NR 1 W PRZYKONIE

O SKŁADZIE KOMISJI

 

  Przewodniczący                            Anna Marzena Ratajczyk

 Zastępca Przewodniczącego         Łukasz Dybkowski

 

 

Członkowie:

 

Karolina Grynda

 

Natalia Anna Idzikowska  

 

Elżbieta Agnieszka Karbowa

 

Anna Magdalena Kliber

 

Teresa Karolina Księżak  

 

Anna Robaszek  

 

Sylwia Barbara Stefaniak  

                                                                 

            

                                                                                                    Przewodniczący

OKW ds. ustalenia wyników głosowania

nr 1 w Przykonie

/-/ Anna Marzena Ratajczyk

                                                                                                                         

                    I N F O R M A C J A

OBWODOWEJ KOMISKI WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA   NR 2 W BOLESZCZYNIE

O SKŁADZIE KOMISJI

 

 Przewodniczący   -      Karolina Figurska

Zastępca Przewodniczącego  -  Monika  Angelika Majchrzak

 

 

Członkowie:

 

Beata Katarzyna Augustyniak

 

 

Beata Figurska

 

 

Michał Filipiak  

 

 

Bogumiła Gromada

 

 

Aneta Agnieszka Matusiak

 

 

Mariola Misiak  

 

 

Kazimiera  Świerczewska

 

                                                            

 

                                                                                   Przewodniczący

OKW ds. ustalenia wyników głosowania

nr 2 w Boleszczynie

/-/ Karolina Figurska

 

                

I N F O R M A C J A

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NR 3 W SARBICACH

 O SKŁADZIE KOMISJI

 

 

Przewodniczący    -     Waldemar Piotr Skiba

Zastępca Przewodniczącego   -  Iwona Kaczocha

 

 

Członkowie:

 

Joanna Bamberska

 

 

Dawid Bartosik

 

 

Justyna Dominika Karbowa  

 

 

Aneta Lucyna Łężak

 

 

Renata Zofia Nita  

 

 

Maria Danuta Rosiak

 

 

Anna Barbara Wieczorek- Pajor  

 

                                                         

                                                       

                                                           Przewodniczący

OKW ds. przeprowadzenia głosowania

nr 3 w Sarbicach

/-/ Waldemar Piotr Skiba

Lista wiadomości
w sprawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.
o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie planu pracy w dniu poprzedzającym wybory i dniu wyborów
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Przykona
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
WÓJT GMINY PRZYKONA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018
o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przykonie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przykona
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie z siedzibą w Urzędzie Gminy Przykona, pok. 34, II piętro w dniu 26 września 2018r. (środa) w godzinach 15:30 - 24:00 pełni dyżur telefoniczny pod wskazanym poniżej numerem: 609 535 341
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Przykona obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przykona w następujących okręgach wyborczych:
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów
podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów o Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - pobierz *.PDF
o okręgach wyborczych
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie