Wybory Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie
podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą", Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego służby w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 


Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

TYBURA Rafał Marek, lat 30, zam. Przykona,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

2.

WŁODARCZYK Lucjan Andrzej, lat 42, zam. Przykona,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI - Lista nr 18

 

3.

AUGUSTYNIAK Janusz, lat 48, zam. Przykona,

zgłoszony przez KWW JANUSZA AUGUSTYNIAKA - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

1.

ZAKOLSKA Agnieszka Joanna, lat 47, zam. Przykona,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

2.

BEDNAREK Maciej Karol, lat 39, zam. Przykona,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

3.

SKIERSKI Jacek, lat 43, zam. Przykona,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI - Lista nr 18

 

4.

SADŁOWSKI Łukasz, lat 38, zam. Przykona,

zgłoszony przez KWW ŁUKASZ SADŁOWSKI - Lista nr 24

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

MARCZYŃSKI Emil, lat 29, zam. Psary,

zgłoszony przez KWW GEOTERMIA WIELKOPOLSKA
 - Lista nr 15

 

2.

WITCZAK Czesław Daniel, lat 71, zam. Psary,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

3.

FRONTCZAK Dariusz, lat 45, zam. Psary,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA MARCZYŃSKIEGO
- Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

1.

ŁUKASIK Łukasz, lat 30, zam. Olszówka,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Lista nr 10

 

2.

GRYNDA Marcin, lat 33, zam. Psary,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

3.

KUBIAK Roman Paweł, lat 39, zam. Olszówka,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI - Lista nr 18

 

4.

ŁUKASIK Rafał Ryszard, lat 44, zam. Olszówka,

zgłoszony przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
- Lista nr 22

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

1.

DYGAS Krzysztof Waldemar, lat 45, zam. Rogów,

zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA DYGASA - Lista nr 19

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

 

1.

PAWEŁCZYK Eleonora Maria, lat 58, zam. Laski,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

2.

KOMINIARCZYK Mariola Henryka, lat 47, zam. Laski,

zgłoszona przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
 - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

 

1.

ŁUKASIK Władysław, lat 66, zam. Kaczki Plastowe,

zgłoszony przez KWW GEOTERMIA WIELKOPOLSKA
- Lista nr 15

 

2.

CZAJA Marcin Jan, lat 42, zam. Gąsin,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

1.

ZWOLIŃSKA Ewa, lat 51, zam. Wichertów,

zgłoszona przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

2.

MAJCHRZAK Maksymilian Andrzej, lat 60, zam. Dąbrowa,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 9

 

1.

REMBAS Tadeusz Michał, lat 63, zam. Bądków Pierwszy,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

 

1.

URBANIAK Marek, lat 61, zam. Bądków Drugi,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
 - Lista nr 16

 

2.

GRZELKA Stanisław Kazimierz, lat 74, zam. Żeroniczki,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

 

1.

KURZAWA Dawid, lat 30, zam. Smulsko,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

2.

KAŁUŻNY Krzysztof Marian, lat 51, zam. Smulsko,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Lista nr 10

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

 

1.

ALBERT Andrzej, lat 50, zam. Boleszczyn,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16

 

2.

KAMIŃSKI Przemysław Paweł, lat 31, zam. Boleszczyn,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

 

1.

GORZELAŃCZYK Andrzej, lat 47, zam. Ewinów,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

2.

BIEŃKO Marcin Łukasz, lat 38, zam. Ewinów,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA MARCZYŃSKIEGO
- Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

 

1.

MARCZYŃSKI Andrzej Waldemar, lat 60, zam. Posoka,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA MARCZYŃSKIEGO
- Lista nr 17

 

2.

BRYL Stanisław Eugeniusz, lat 54, zam. Posoka,

zgłoszony przez KWW GMINA PRZYKONA - Lista nr 23

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

 

1.

KITA Piotr, lat 45, zam. Sarbice,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

2.

BOBER Marek, lat 52, zam. Radyczyny-Kolonia,

zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO
- Lista nr 16
,

złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy

 

3.

ANTCZAK Marcin, lat 39, zam. Młyniska,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA MARCZYŃSKIEGO
- Lista nr 17

 

4.

KAWCZYŃSKI Przemysław Paweł, lat 24, zam. Radyczyny,

 

zgłoszony przez KWW PRZEMYSŁAWA KAWCZYŃSKIEGO
- Lista nr 20

 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

w Przykonie

/-/ Mariusz Marek Knychalski

 

Lista wiadomości
w sprawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.
o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie planu pracy w dniu poprzedzającym wybory i dniu wyborów
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Przykona
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
WÓJT GMINY PRZYKONA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018
o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przykonie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przykona
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie z siedzibą w Urzędzie Gminy Przykona, pok. 34, II piętro w dniu 26 września 2018r. (środa) w godzinach 15:30 - 24:00 pełni dyżur telefoniczny pod wskazanym poniżej numerem: 609 535 341
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Przykona obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przykona w następujących okręgach wyborczych:
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów
podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów o Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - pobierz *.PDF
o okręgach wyborczych
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie