Wybory Samorządowe 2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 września 2018 r.

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przykona

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 3 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Koninie I

 

Michał Jankowski

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 września 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie, ul. Szkolna 4a, 62-731 Przykona:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Joanna Białek, zgłoszona przez KWW ŁUKASZ SADŁOWSKI, zam. Boleszczyn

2.

Joanna Bocian, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Smulsko

3.

Justyna Bukowiecka, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN", zam. Laski

4.

Andżelika Magdalena Czaja, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gąsin

5.

Ewa Dygas, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Psary

6.

Kamila Łukasik, zgłoszona przez KWW PRZEMYSŁAWA KAWCZYŃSKIEGO, zam. Radyczyny

7.

Anna Mirosława Marczyńska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA MARCZYŃSKIEGO, zam. Kaczki Plastowe

8.

Agnieszka Anna Putiatycka, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Rogów

9.

Beata Barbara Ratajczyk, zgłoszona przez KWW ROMUALDA ANTOSIKA, zam. Rogów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Łukasz Dybkowski, zgłoszony przez KWW GMINA PRZYKONA, zam. Trzymsze

2.

Karolina Grynda, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA DYGASA, zam. Rogów

3.

Natalia Anna Idzikowska, zgłoszona przez KWW ŁUKASZ SADŁOWSKI, zam. Psary

4.

Elżbieta Agnieszka Karbowa, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Smulsko

5.

Anna Magdalena Kliber, zgłoszona przez KWW PRZEMYSŁAWA KAWCZYŃSKIEGO, zam. Boleszczyn

6.

Teresa Karolina Księżak, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Wichertów

7.

Anna Marzena Ratajczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przykona

8.

Anna Robaszek, zgłoszona przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO, zam. Psary

9.

Sylwia Barbara Stefaniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Laski

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa w Boleszczynie, Boleszczyn 67, 62-731 Przykona:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Adamczyk, zgłoszona przez KWW GMINA PRZYKONA, zam. Paulinów

2.

Anna Julia Andrzejczak, zgłoszona przez KWW JANUSZA AUGUSTYNIAKA, zam. Przykona

3.

Małgorzata Białek, zgłoszona przez KWW PRZEMYSŁAWA KAWCZYŃSKIEGO, zam. Przykona

4.

Beata Boczek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Smulsko

5.

Marta Renata Fret, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA DYGASA, zam. Rogów

6.

Monika Anna Łuczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Bądków Pierwszy

7.

Krystyna Grażyna Mankiewicz, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Rogów

8.

Beata Stasiak, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Ewinów

9.

Henryka Krystyna Zagłoba, zgłoszona przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO, zam. Żeroniczki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Beata Katarzyna Augustyniak, zgłoszona przez KWW JANUSZA AUGUSTYNIAKA, zam. Przykona

2.

Beata Figurska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Smulsko

3.

Karolina Figurska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Smulsko

4.

Michał Filipiak, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Boleszczyn

5.

Bogumiła Gromada, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Rogów

6.

Monika Angelika Majchrzak, zgłoszona przez KWW ROMUALDA ANTOSIKA, zam. Bądków Pierwszy

7.

Aneta Agnieszka Matusiak, zgłoszona przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO, zam. Bądków Pierwszy

8.

Mariola Misiak, zgłoszona przez KWW PRZEMYSŁAWA KAWCZYŃSKIEGO, zam. Sarbice

9.

Kazimiera Świerczewska, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA DYGASA, zam. Rogów

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa w Sarbicach, Sarbice 4, 62-731 Przykona:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Joanna Bamberska, zgłoszona przez KWW JANUSZA AUGUSTYNIAKA, zam. Przykona

2.

Dawid Bartosik, zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN", zam. Przykona

3.

Iwona Kaczocha, zgłoszona przez KWW PRZEMYSŁAWA KAWCZYŃSKIEGO, zam. Młyniska

4.

Justyna Dominika Karbowa, zgłoszona przez KWW GMINA PRZYKONA, zam. Posoka

5.

Aneta Lucyna Łężak, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA DYGASA, zam. Rogów

6.

Renata Zofia Nita, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Smulsko

7.

Maria Danuta Rosiak, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA MARCZYŃSKIEGO, zam. Turek

8.

Waldemar Piotr Skiba, zgłoszony przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Dąbrowa

9.

Anna Barbara Wieczorek-Pajor, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Posoka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Ewa Jolanta Dygas, zgłoszona przez KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO, zam. Przykona

2.

Mariusz Frątczak, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Ostrówek

3.

Joanna Agnieszka Jurkiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ewinów

4.

Aldona Teresa Kluska, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Posoka

5.

Agnieszka Łukasik, zgłoszona przez KWW JANUSZA AUGUSTYNIAKA, zam. Przykona

6.

Joanna Łukasik, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Olszówka

7.

Katarzyna Marta Pokojewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Przykona

8.

Jan Szymanowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Posoka

9.

Ireneusz Karol Zagozda, zgłoszony przez KWW GMINA PRZYKONA, zam. Posoka

 

 

Lista wiadomości
w sprawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.
o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie planu pracy w dniu poprzedzającym wybory i dniu wyborów
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Przykona
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
WÓJT GMINY PRZYKONA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018
o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przykonie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przykona
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie z siedzibą w Urzędzie Gminy Przykona, pok. 34, II piętro w dniu 26 września 2018r. (środa) w godzinach 15:30 - 24:00 pełni dyżur telefoniczny pod wskazanym poniżej numerem: 609 535 341
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Przykona obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przykona w następujących okręgach wyborczych:
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów
podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów o Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - pobierz *.PDF
o okręgach wyborczych
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie