Wybory Prezydenta RP czerwiec 2020

Lista wiadomości
z dnia 30 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2019r. poz.684 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej informuję o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
w sprawie granic obwodu głosowania