Wybory Prezydenta RP 2020

KOMUNIKAT w sprawie trybu pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

DKN-010-1 /20

 

KOMUNIKAT

w sprawie trybu pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

w Koninie w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w dniach od 16 marca 2020 r. do odwołania, praca Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie odbywać będzie się w trybie pracy zdalnej. W tym czasie w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie wyznaczeni pracownicy Delegatury będą pełnić dyżury w zakresie czynności administracyjno-biurowych.

Wszyscy pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie będą dostępni w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod swoimi służbowymi adresami mailowymi.

Kontakt z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Koninie będzie realizowany wyłącznie w formie telefonicznej pod numerem 63 242 47 44 oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych usług administracji publicznej tj.:

adres e-mail: konin@kbw.gov.pl;

 epuap: skrytka - /ayh12iu68c/

Oryginały dokumentów będą od Państwa odbierane w uzgodnionym terminie.

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Sprawy związane z zarządzonymi wyborami oraz bieżącą obsługą będą realizowane na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.