Wybory Prezydenta RP 2020

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 28 lutego 2020r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

WÓJTA GMINY PRZYKONA

z dnia 28 lutego 2020r.

 

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy   (Dz. U z 2019r. poz.684 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej informuję  o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r. wyborami  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Lp.

 

Miejscowość

 

 

Szczegółowa lokalizacja

 

Uwagi

 

1.

 

Przykona

 

 

 

 

SŁUP INFORMACYJNY

 (obok przystanku autobusowego)

 

 

---

 

2.

 

Smulsko

 

 

SŁUP INFORMACYJNY

(obok przystanku autobusowego)

 

 

---

                                                   

 

 

 

Wójt Gminy Przykona

/-/  Mirosław Broniszewski

Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.