Wybory Parlamentarne 2019

OSTANOWIENIE NR 258 /2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 26 sierpnia 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 258 /2019  KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I  z dnia 26 sierpnia 2019 r.  w sprawie podziału Gminy Przykona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz *.PDF
Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie podziału Gminy Przykona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych