Wybory Parlamentarne 2019

POSTANOWIENIE NR 258 /2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 26 sierpnia 2019 r.

https://konin.kbw.gov.pl/482_Okregi_wyborcze_i_obwody_glosowania/1/35213_Postanowienia_w_sprawie_podzialu_MiastGmin_na_stale_obwody_glosowania_ustalenia_ich_numerow_granic_oraz_siedzib_obwodowych_komisji_wyborczych
Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie podziału Gminy Przykona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych