Wybory Parlamentarne 2015

Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 05 października 2015 r.

Zarządzenie nr 77/2015

Wójta Gminy Przykona

z dnia 05 października 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1017) Wójt Gminy Przykona zarządza, co następuje:

  

§1


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2


Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 77/2015

 Wójta Gminy Przykona

 z dnia  05 października 2015r.

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Przykonie

 

1.

Aneta Agnieszka Matusiak

zam. Bądków Pierwszy

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

2.

Katarzyna Marta Pokojewska

zam. Przykona

Zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

3.

Anna Stanisława Łajdecka

zam. Laski

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

 

4.

Dariusz Paweł Adamczyk

zam. Wichertów

Zgłoszony przez „Kukiz'15"

 

5.

Ludmiła Katarzyna Kamińska

zam. Psary

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów

 

6.

 

 

7.   

Monika Anna Marek

zam. Bądków Pierwszy

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

Edwarda Marianna Pomiechowska             zam. Rogów

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Partia Razem

 

8.

 

 

9.

Arleta Łuczak                                                 zam. Psary

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

Katarzyna Michalska                                     zam. Rogów

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWIN

 

10.

Krystyna Maria Kuźnicka

zam. Bądków Pierwszy

Osoba wskazana przez Wójta Gminy Przykona

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 77/2015

 Wójta Gminy Przykona

 z dnia  05 października 2015r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Boleszczynie

 

1.

Sylwia Barbara Matusiak

zam. Bądków Pierwszy

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

2.

Urszula Bożena Jóźków

zam. Bądków Pierwszy

Zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

3.

Ernest Szafoni

zam. Boleszczyn

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

 

4.

Marta Górka

zam. Przykona

Zgłoszona przez „Kukiz'15"

 

5.

Damian Dawid Kamiński

zam. Bądków Pierwszy

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów

 

6.

 

 

7.   

Marlena Woźniak

zam. Smulsko

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

Renata Sobczak                                        zam. Rogów

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Partia Razem

 

8.

Karolina Wypiór                                           zam. Żeroniczki

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWIN

 

9.

Agnieszka Wypiorczyk

zam. Boleszczyn

Osoba wskazana przez Wójta Gminy Przykona

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 77/2015

 Wójta Gminy Przykona

 z dnia  05 października 2015r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Sarbicach

 

1.

Marcin Antczak

zam. Młyniska

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

2.

Paweł Fligiel

zam. Przykona

Zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

3.

Iwona Marzena Dewicka

zam. Psary

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

 

4.

Agnieszka Elżbieta Banasiak

zam. Ewinów

Zgłoszona przez „Kukiz'15"

 

5.

Mariusz Kamiński

zam. Bądków Pierwszy

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów

 

6.

 

 

7.   

Joanna Agnieszka Jurkiewicz

zam. Ewinów

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

Barbara Ewa Włodarczyk                         zam. Rogów

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Partia Razem

 

8.

 

 

Krzysztof Ciszewski                                        zam. Posoka

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

9.

Roman Cybulski

zam. Posoka

Osoba wskazana przez Wójta Gminy Przykona

 

 

 

Lista wiadomości