Wybory Parlamentarne 2015

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PRZYKONA w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY PRZYKONA

z dnia 16 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwały  Nr 0007.164.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych  na terenie  Gminy Przykona podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Nr

obwodu

 

Granice  obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1.

 

 

Sołectwa:

Dąbrowa, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski,

Olszówka, Przykona, Psary, Rogów,  

Wichertów

 

Zespół Szkół w Przykonie

Gimnazjum w Przykonie

ul. Szkolna 4a

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)

 

2.

 

 

Sołectwa:

Bądków Drugi, Bądków Pierwszy,

Boleszczyn,  Ewinów, Smulsko,

Żeroniczki

 

 

Szkoła Podstawowa

w Boleszczynie

Boleszczyn 67

 

 

3.

 

 

Sołectwa:

 Posoka, Radyczyny, Sarbice

Szkoła Podstawowa

 w Sarbicach

 Sarbice 4

 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 700- 2100.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi
do dnia 10 października 2015 r.

 

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 16 października 2015 r.

 

 

                 Zastępca Wójta

        /-/ Roman Marciniak

Lista wiadomości