Wybory Parlamentarne 2015

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY PRZYKONA o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

WÓJTA GMINY PRZYKONA

z dnia 11 września 2015r.

 

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy   (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informuję   o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

 

Lp.

 

Miejscowość

 

 

Szczegółowa lokalizacja

 

Uwagi

 

1.

 

Przykona

 

 

 

 

 

SŁUP INFORMACYJNY

(obok Urzędu Gminy)

 

SŁUP INFORMACYJNY

 (obok przystanku autobusowego)

 

 

 

---

 

2.

 

Smulsko

 

 

SŁUP INFORMACYJNY

(obok przystanku autobusowego)

 

 

---

                                                   

 

 

 

Wójt/-/ 

Mirosław Broniszewski

Lista wiadomości