Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

POSTANOWIENIE NR 121/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 121/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

 

Michał Jankowski


 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 121/2019 Komisarza Wyborczego

w Koninie I z dnia 8 maja 2019 r.

 

 

 

Gm. Przykona

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Gminy Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 14:00

Lista wiadomości
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Wójta Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku