Referendum 2015

I N F OR M AC J E OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM O SKŁADACH KOMISJI

I N F OR M AC J A
OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM  
NR 1 W PRZYKONIE O SKŁADZIE KOMISJIPrzewodniczący - Piotr  Mintus
 Zastępca Przewodniczącego - Agnieszka Lidia Antczak        


Członkowie:
    Dariusz Paweł Adamczyk
    
    Maciej Ignaczak
   
    Angelika Kominiarczyk
   
    Krystyna Maria Kuźnicka
   
    Monika Anna Marek
   
    Ewa Mroczek
   
    Katarzyna Izabela Surma   

Przewodniczący Obwodowej
Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Przykonie
/-/   Piotr Mintus


I N F O R M A C J A
OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM 
NR 2 W BOLESZCZYNIE O SKŁADZIE KOMISJI
Przewodniczący - Agnieszka Wypiorczyk   
Zastępca Przewodniczącego - Marta Górka   


Członkowie:
    Patrycja Renata Fornalczyk    
                              
    Katarzyna Kominiarczyk
       
    Sylwia Barbara Matusiak
       
    Małgorzata Mroczek
       
    Paulina Sołdyńska
       
    Paweł Śmigiel
       
    Marlena Woźniak       Przewodniczący Obwodowej
Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Boleszczynie
/-/  Agnieszka WypiorczykI N F O R M A C J A
OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM 
NR 3 W SARBICACH  O SKŁADZIE KOMISJI


Przewodniczący - Paweł  Fligiel
Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof  Ciszewski
                        

Członkowie:
           
    Cybulski Roman
       
    Kluska Aldona Teresa
       
    Michalska Katarzyna
       
    Pokojewska Katarzyna Marta
       
    Sołdyńska Elżbieta
   
    Zwolińska Kinga   
   
    Wiśniewski Marcin       
      
Przewodniczący Obwodowej
Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Sarbicach
/-/   Paweł Fligiel
Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informuję o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015r.