Referendum 2015

Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie nr 65/2015

Wójta Gminy Przykona

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum  dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 318) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r.  o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz. 852) Wójt Gminy Przykona zarządza, co następuje:

 

 §1

 W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 3  do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej.

 

 

 

 

                        Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 65/2015

Wójta Gminy Przykona

 z dnia 13 sierpnia 2015 r.


 

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum  nr 1 w Przykonie

1. Monika Anna Marek, zam. Bądków Pierwszy  - zgłoszona przez    Prawo i Sprawiedliwość

2. Piotr Mintus, zam. Dąbrowa - zgłoszony przez  Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona

3. Katarzyna Izabela Surma    zam. Psary - zgłoszona przez  Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
                           
4. Ewa Mroczek, zam. Wichertów - zgłoszona przez  Stowarzyszenie Wspólnota

5. Angelika Kominiarczyk, zam. Rogów - zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

6.  Dariusz Paweł Adamczyk, zam. Wichertów - zgłoszony przez  Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM"
                                                
7.  Agnieszka Lidia Antczak, zam. Psary - zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego - JOW

8. Maciej Ignaczak, zam. Przykona - zgłoszony przez Fundację Kisiela
                             
9.  Krystyna Maria Kuźnicka    zam. Bądków Pierwszy - zgłoszona przez Wójta Gminy Przykona

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 65/2015
Wójta Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 Obwodowa Komisja do spraw Referendum  nr 2 w Boleszczynie

 
1. Paulina Sołdyńska     zam. Bądków Pierwszy - zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM"

2. Marta Górka, zam. Przykona -zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego - JOW

3. Paweł Śmigiel, zam. Radyczyny - zgłoszony przez Fundację Kisiela

4. Katarzyna Kominiarczyk, zam. Rogów - Zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

5. Patrycja Renata Fornalczyk zam. Przykona - zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan      

6. Małgorzata Mroczek zam. Wichertów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspólnota

7. Marlena Woźniak zam. Smulsko - zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

8. Sylwia Barbara Matusiak,  zam. Bądków Pierwszy - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe

9. Agnieszka Wypiorczyk zam. Boleszczyn - zgłoszona przez Wójta Gminy Przykona

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 65/2015
Wójta Gminy Przykona
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum  nr 3 w Sarbicach

1. Krzysztof Ciszewski zam. Posoka, zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Elżbieta Sołdyńska  zam. Bądków Pierwszy -zgłoszona przez  Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM"
3. Kinga Zwolińska zam. Wichertów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspólnota
4. Marcin Wiśniewski zam. Rogów - zgłoszony przez  Fundację Lepsza Polska
5. Katarzyna Marta Pokojewska zam. Przykona - zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan      
6. Paweł Fligiel zam. Przykona - zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7. Aldona Teresa Kluska, zam. Posoka - zgłoszona przez Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
8. Katarzyna Michalska, zam. Rogów  - zgłoszona przez Fundację Kisiela
9. Roman Cybulski zam. Posoka - zgłoszony przez  Wójta Gminy Przykona

 

 

Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informuję o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015r.