Referendum 2015

INFORMACJA w sprawie losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

INFORMACJA

w sprawie losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

 

        Informuję, że na podstawie art. 13 ust.4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 318) w dniu 13 sierpnia 2015 roku o godzinie 800 w Urzędzie Gminy Przykona odbędzie się losowanie składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Losowanie zostanie przeprowadzone dla wyboru poniższych komisji, do których zgłoszono następującą liczbę kandydatów:

1) Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 1 w Przykonie

- 11 kandydatów;

2) Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 2 w Boleszczynie

- 11 kandydatów;

3) Obwodowa Komisja ds. Referendum nr  3 w Sarbicach

- 11 kandydatów;

 

 

 

                                                             (-) Mirosław Broniszewski

                                                                    Wójt Gminy Przykona

Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informuję o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015r.