Referendum 2015

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 01 lipca 2015r.

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

WÓJTA GMINY PRZYKONA

z dnia 01 lipca 2015r.

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy   (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informuję  o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na   6 września  2015r.

 

Lp.

Miejscowość

Szczegółowa lokalizacja

Uwagi

 

1.

Przykona

 

 

 

SŁUP INFORMACYJNY

(obok Urzędu Gminy)

SŁUP INFORMACYJNY

 (obok przystanku autobusowego)

 

 

---

 

2.

 

Smulsko

 

 

SŁUP INFORMACYJNY

(obok przystanku autobusowego)

 

 

---

                                                   

Wójt

/-/  Mirosław Broniszewski

Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informuję o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015r.