Aktualności

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dania 6 kwietnia 2018r

Lista wiadomości
o objęciu funkcji właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie