Aktualności

Lista wiadomości
o objęciu funkcji właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie