ZŁOTA SZEKLA

Klub Żeglarski ZŁOTA SZEKLA przy ZP LOK w Turku z siedzibą w Przykonie

Klub Żeglarski "ZŁOTA SZEKLA"
przy ZP LOK w Turku z siedzibą w Przykonie
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
Skład Zarządu:
MIchał Nowak - Prezes
Waldemar Kaczkowski - Sekretarz
Tomasz Wroniak - Skarbnik