rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących w zasobie Gminy Przykona
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2020 r.