Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 115/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 stycznia 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 115/09

Wójta Gminy Przykona

z dnia 06 stycznia  2009 roku

w sprawie przekazania informacji o  planowanych kwotach  wydatków, dotacji i dochodów  jednostkom podległym na 2009 rok

         Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2  ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 roku  (Dz.U. z 2005 r  Nr 249 poz.2104 ze zm. )  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przekazuję informację jednostkom podległym o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów  ujętych  w  Uchwale budżetowej na 2009 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6 i 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.