Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 lipca 2007 roku

Zarządzenie Nr 27/07
 Wójta Gminy Przykona
z dnia 09 lipca 2007 roku
 
 
 
w sprawie przekazania informacji o  planowanych kwotach  wydatków, dotacji i dochodów  jednostkom podległym na 2007 rok
 
  
         Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2  ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 roku  (Dz.U. z 2005 r  Nr 249 poz.2104 ze zm. )  zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuję informację jednostce podległej o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów  ujętych  w  Uchwale budżetowej na 2007 rok zgodnie z załącznikami   Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.