Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 21 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr 21 /07
 Wójta Gminy Przykona
z dnia 16 maja 2007 roku
 
 
w sprawie przekazania informacji o  planowanych kwotach    wydatków,  dotacji i dochodów  jednostkom podległym na 2007 rok
 
 
 
         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku  (Dz.U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 ze zm. ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuję informację jednostkom podległym o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów  ujętych  w  Uchwale budżetowej na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.