Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 16 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 16 /07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 11 kwietnia  2007 roku
 
w sprawie przekazania informacji o  planowanych kwotach    wydatków, dotacji i dochodów  jednostkom podległym na 2007 rok
 
 
         Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2  ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku  (Dz.U. z 2005 r  Nr 249 poz.2104 ze zm. ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuję informację jednostkom podległym o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów  ujętych  w  Uchwale budżetowej na 2007 rok zgodnie z  załącznikiem Nr 1 i 2  do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.