Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 200/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006 roku

 
Zarządzenie Nr 200/ 06
 Wójta Gminy Przykona
z dnia 12 czerwca  2006 roku
 
 
 
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych  kwotach  wydatków, dotacji i dochodów  jednostkom podległym na 2006 rok
 
 
 
         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.)   zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuję informację jednostkom podległym o ostatecznych  kwotach wydatków, dotacji i dochodów  ujętych  w Uchwale budżetowej na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4 do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.